Διδακτικές Ενέργειες

Στο wiki αυτό θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5008028761_48391cc82c_z.jpg

Αρχικά θα διευρενήσουμε όλοι μαζί τι σημαίνει ανθρώπινο δικαίωμα και ποιά είναι τα βασικά δικαιώματα του παιδιού.

Στην συνέχεια θα χωριστούμε σε 5 ομάδες.

  • Η 1η ομάδα θα εξετάσει πόσο σημαντική είναι για έναν άνθρωπο η εκπαίδευση. Τα μέλη της ομάδας θα εκφράσουν τις απόψεις τους.
  • Η 2η ομάδα θα ενημερωθεί σχετικά με το πρόβλημα του αναλφαβητισμού.
  • Η 3η ομάδα θα γνωσίσει την ιστορία του Victor, ενός παιδιού από την Κένυα, και θα συζητήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην πραγματική του ζωή.
  • Η 4η ομάδα θα μελετήσει στον παγκόσμιο χάρτη ποιές χώρες έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά παιδείας.
  • H 5η ομάδα θα πληροφορηθεί σχετικά με την δράση της ΜΚΟ Actionaid Hellas.